Příspěvky

Zobrazují se příspěvky se štítkem bez příslušenství

Kreslení bodů

Obrázek
Řešené úlohy se zvyšující se obtížností. Kreslení pomocí souřadnic. Tlačítkem A rozsviť bod uprostřed, B zhasni. Při zatřesení blikej (plot, unplot, toggle).  Zobraz bod na náhodné pozici.  Zobraz zrnění = rozsvěcování náhodných bodů ( plot nebo toggle ).  Vykresli postupně řádek ( for ).  Had z více microbitů: Bod proběhne po řádku (for nebo jen animace) a pokračuje na dalším microbitu.  Zobraz bod uprostřed. Tlačítky pohybuj bodem doleva a doprava (proměnná).  Náklonem pohybuj bodem na všechny strany.  Odešli souřadnice na druhý microbit a tam bod zobraz, svůj a cizí bod odliš jasem.  Vymysli hru.  Řešení, poznámky a rozšíření Př. 1: Př. 2: Př. 3: Náhodně rozsvěcuj a) celý čtverec, b) jeden řádek, c) jeden sloupec, d) úhlopříčky* (proměnná). Př. 4: Jak změnit řádek na sloupec? Hlavní či vedlejší úhlopříčku? Kresli čáru nebo jen pohybující se bod. Dva cykly v sobě vykreslí čtverec a dokonce i trojúhelník. Př. 6: Posun bodu zajistí sm

Příklady pro začátečníky

Ze stránek Mirka Suchého  s odkazy na hotová řešení. Zobrazení ikon  - po stisknutí tlačítka se zobrazí ikona, text, číslo. Žáci si můžou vyzkoušet různé ikony a vytvořit vlastní obrazce. Vyzkouší si jak se nahrává program na Micro:bit.  Elektronická kostka  - po zatřesení z Micro:bite zobrazí číslo od 1 do 6. Výzva: Jak zajistit aby se neukazovala nula? Pro starší: Jak místo čísla zobrazit tečky jako na kostce?  Teploměr  - po nahrání kódu do Micro:bitu, ho žáci mohou odpojit od počítače a napojit na baterky a zjisti jak se teplota bude měnit, pokud ho zahřejí dechem. Jaká je teplota venku a jaká v ledničce.  Animace  - zobrazit animaci padajících kapek. Žáci si mohou vytvořit vlastní animaci: auto, skakajicí míč...  Krokoměr  - práce s proměnnou. Co se stane pokud zobrazím proměnnou hned po té co ji inkrementuji? (začnu ztrácet kroky po dosažení desítky, protože další otřes se bude počítat až po dorolování čísla). Opět je možno přepojit na baterie a zkoušet přesnost měření. 

Úvod ve škole i v kroužku

Obrázek
Hodiny programování nemusí být pouhým sezením u počítače. Jak dlouho vy dokážete skákat, abyste naskákali co nejvyšší číslo na skokoměru? Černobílé pracovní listy pro úplné začátečníky (r. 2023): Letos jsme v kroužku pro 3.–5. třídu začali používat jednodušší pracovní listy, které se snadno tisknou a děti si je samy vybarvují. Pracovní listy jsou záměrně velké kvůli motorice ruky, ale dají se tisknout i 2 na 1. V první hodině jsme si povídali o vstupech a výstupech počítače, procesoru a paměti a pak jsme totéž hledali na microbitu. Každý si vybarvil svůj pracovní list a popsal si vše, o čem jsme mluvili. Potom jsme si sedli k počítači, vytvořili první program s animací a nahráli do microbitu. Následují zhruba dvě hodiny založené na animacích, např.  animace a vstupy – hračka . Jako trénink představivosti a zdroj velké radosti je ideální úkol nakreslit na microbit libovolný obrázek, u kterého je poznat, kde je vršek a kde spodek a potom udržet tento obrázek vrškem nahoru i při naklán