Kreslení bodů

Řešené úlohy se zvyšující se obtížností. Kreslení pomocí souřadnic.
  1. Tlačítkem A rozsviť bod uprostřed, B zhasni. Při zatřesení blikej (plot, unplot, toggle). 
  2. Zobraz bod na náhodné pozici. 
  3. Zobraz zrnění = rozsvěcování náhodných bodů (plot nebo toggle). 
  4. Vykresli postupně řádek (for). 
  5. Had z více microbitů: Bod proběhne po řádku (for nebo jen animace) a pokračuje na dalším microbitu. 
  6. Zobraz bod uprostřed. Tlačítky pohybuj bodem doleva a doprava (proměnná). 
  7. Náklonem pohybuj bodem na všechny strany. 
  8. Odešli souřadnice na druhý microbit a tam bod zobraz, svůj a cizí bod odliš jasem. 
  9. Vymysli hru. 

Řešení, poznámky a rozšíření

Př. 1:


Př. 2:


Př. 3:

Náhodně rozsvěcuj a) celý čtverec, b) jeden řádek, c) jeden sloupec, d) úhlopříčky* (proměnná).

Př. 4:

Jak změnit řádek na sloupec? Hlavní či vedlejší úhlopříčku? Kresli čáru nebo jen pohybující se bod. Dva cykly v sobě vykreslí čtverec a dokonce i trojúhelník.Př. 6:

Posun bodu zajistí smazání, změna souřadnic a opětovné vykreslení.

. 7:

Náklon lze detekovat pomocí on tilt left/right a on logo up/down, pak je kód analogií předchozího.
Chceme-li ale reagovat i na menší náklon, využijeme podmínku a hodnotu náklonu ve stupních.

Př. 8:

Ke kódu z předchozí úlohy přidáme vyslání a příjem souřadnic. Jas se nastavuje od 0 do 255. Na obrázku je jas přijatého bodu menší než jas vlastního. Nebylo by to lepší obráceně?

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Micro:bit na prvním stupni

Projekty s PINy

V čem programovat micro:bit?

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy