Příspěvky

Co je BBC micro:bit?

Micro:bit je kapesní počítač velmi vhodný do výuky na základní i střední škole.
Umožňuje učit základy programování atraktivně a hmatatelně v různých jazycích:
- blokové programování,
- javascript,
- python ...

Micro:bit má přímo vestavěno několik chytrých čidel:
programovatelná tlačítka, displej (5×5 bodů), vstupně-výstupní porty, akcelerometr – zrychlení, třesení, náklon, magnetometr – orientace vůči magnetickému poli Země, senzor teploty (jádra procesoru), měřič intenzity světla, bluetooth.  Díky tomu umožňuje programování propojené s realitou i bez použití dalších komponent. Kromě toho se s micro:bitem dají stavět a programovat „chytrá hejblátka“ ovládaná druhým micro:bitem nebo mobilem.


Věkové i znalostní rozpětí programátorů micro:bitů je opravdu široké. Úplní začátečníci mohou programovat v přehledném a snadno ovladatelném blokovém editoru MakeCode přímo v prohlížeči. Pro rozšíření obzorů lze kód poskládaný jako puzzle zobrazit i upravovat v javascriptu. Možnost kdykoliv přecház…

Jak začít?

Podívejte se třeba na PLÁN ÚVODNÍCH HODIN,  ZKUŠENOSTI, nebo NÁPADY BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Konkrétní gradovaná zadání i s řešením vhodná do prvních hodin: ObrázkyNápisy, případně Začínáme s Pythonem.

V čem programovat micro:bit?

Obrázek
Jednou z největších výhod micro:bitu je možnost programování v různých jazycích a zejména plynulé přecházení mezi nimi. Zvídaví začátečníci se tak velmi brzy dostávají na vyšší úroveň.
- makecode online a offline
- python edublocks
- python online a mu

MakeCode online https://makecode.microbit.org
práce přímo v prohlížečiblokové programování jako puzzletutoriály a nápověda k příkazůmpřeloženo i do češtinyplynulé přepínání do javascriptutestování v simulátoru Bloky nelze sestavit špatně, proto odpadá řešení syntaktických chyb a vzniká více prostoru pro informatické myšlení. Blokové programování není jen pro začátečníky, jak by se zdálo, některé zahraniční univerzity jej úspěšně využívají  i v pokročilých kurzech. MakeCode offline aplikacehttps://www.microsoft.com/cs-cz/p/makecode-for-micro-bit/
https://makecode.microbit.org/offline
pro windows 10 resp. win a mac os vypadá stejně jako online verzeumožňuje navíc sériový přenos dat
Python editor onlinehttps://python.microbit.org/
práce přímo v …

Seriál IoT prakticky – jazyk Python

Obrázek
Seriál o internetu věcí na PC Revue pokračuje, tentokrát v jazyce Python (Luboslav Lacko)
IoT prakticky – programovanie Micro:bitu v jazyku Python – 1 časť Python je interpretovaný programovací jazyk určený pre všeobecné programovanie. Hlavnou výhodou je jeho zrozumiteľnosť, takže zdrojovému programu v jazyku Python porozumie aj začiatočník a bude veľmi rýchlo vedieť realizovať v ňom svoje nápady. Naproti tomu ak by ste ukázali začiatočníkovi kód v programovacom jazyku C, kde sa to len tak hemží smerníkmi, asi by ste ho dosť znechutili a nadobudol by dojem, že programovanie je veľmi zložité.
... pokračování článku IoT prakticky – programovanie Micro:bitu v jazyku Python 2 – obsluha hardvéru a súbory V predchádzajúcej časti sme začali tému programovania mikropočítačovej dosky dosky Micro:bit v populárnom jazyku Python zameranú na implementačné detaily a obsluhu hardvéru. Môžete použiť webový nástroj na adrese https://python.microbit.org/v/1.1, vtedy nebudete musieť na lokálny počítač nič…

Velký RGB displej

Obrázek
Splněný sen: velký displej připojený k micro:bitu.

Odkazy:
64×32 5mm RGB LEDkoupeno z cz.mouser.comrozšíření do editoru makecodezdroj nápadu a podrobný popis (přeloženo).
Aby se bluetooth microbitu a displeje automaticky nepárovalo, je nutné odstranit bluetooth modul z displeje. Jedná se o snadnou a vratnou úpravu.

Pro připojení k microbitu a současné napájení lze využít libovolnou rozšiřující desku, která dává potřebné napětí okolo 5 V (stačí tři tužkové baterie). Vhodné jsou všechny desky určené pro servo motorky.

Na snímku je Servo:Lite board for :MOVE mini. Konektor s vodiči je přibalen k displeji:
bílý vodič (RX) připojíme například na signál P1žlutý vodič (TX) připojíme na signál P2červený vodič připojíme buď k napájení, nebo kvůli velké spotřebě raději odpojíme a displej napájíme přes USBčerný vodič připojíme na zem (GND)
Pokud chceme na displeji zobrazovat jeden ze šesti nahraných obrázků, je pro jejich uložení potřeba využít program EzDisplay-Advanced v počítači. Pro zobr…

Pracovní listy – hudba

Obrázek
První pracovní list nevyžaduje znalost proměnné, je tedy vhodný i pro úplné začátečníky. Poslední úkol navádí na zkoumání frekvence tónů a vztahů mezi nimi.

Druhý pracovní list využívá proměnnou k nastavení výšky tónu a ukazuje, jak nejsnáze pracovat s piny.

Pracovní listy ze ZŠ Brno, Gajdošova a Gymnázia Brno, Elgartova:
>>>Hudba s microbitem (jak hudbu na microbitu přehrát)
>>> Mapa pokroku (další pracovní listy a popis práce)

Začínáme v MakeCode

Obrázek

Učebnice programování MicroPythonu na Micro:bitu

Obrázek
V rámci projektu PRIM vzniká i učebnice programování MicroPythonu na Micro:bitu. Hlavním autorem je Jiří Pech.

Učebnice je již kompletní, ale nachází se v alfa verzi. Je testována na jedné základní škole a nižších třídách osmiletého gymnázia v rámci kroužků informatiky. S jejím pokusným nasazením do výuky se počítá v příštím školním roce.

V učebnici mohou stále probíhat i rozsáhlé změny na základě testování a bude docházet k úpravě grafiky.

Odkaz: https://github.com/Nowis75/PRIM/tree/master/Experiments/MicroBit

Učíme s hardwérom Také na Slovensku vzniká celá řada materiálů, například manuál původně vzniklý jako podklad pro workshopy, které pro učitele informatiky organizuje občanské sdružení SPy.

Odkaz: http://microbit-micropython.ucimeshardverom.sk/


Na microbiti.cz>>> Začínáme s Pythonem
>>> Kreslení s Pythonem (cyklus FOR)
>>> Tlačítka s Pythonem
>>>Nápisy v Pythonu (posílání zpráv)

Nápisy v Pythonu

Obrázek
Skládání nápisů z písmen a posílání zpráv na druhý microbit.

Na začátku stačí pouze zopakovat práci s řetězcem a zbytek už nechat jako projekt. Zadání i řešení vymyslí žáci sami a může tedy vypadat zcela jinak. 
abeceda = "ACBDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,!?" display.show(abeceda[0]) 1. Písmena Při stisku tlačítek cyklicky měň zobrazené písmeno abecedy.
>>> Tlačítka s Pythonem from microbit import * abeceda = "ACBDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,!?" poradi = 0 display.show(abeceda[poradi]) while True: sleep(50) a = button_a.was_pressed() b = button_b.was_pressed() if a: poradi-=1 display.show(abeceda[poradi]) elif b: poradi+=1 display.show(abeceda[poradi])
Vylepšete tak, aby se po posledním znaku opět zobrazilo A a naopak. Např.:
if a: if poradi==0: poradi=len(abeceda) poradi-=1 display.show(abeceda[poradi]) elif b: poradi+=1 if poradi==len(abeceda): …

Spolupráce v informatice

Ve výuce informatiky se velice dobře uplatní vzájemné učení ať již v rámci jedné třídy, mezi třídami nebo dokonce mezi školami (v rámci běžné výuky nebo kroužku).

Úvod do programování s micro:bity je natolik intuitivní, že je možné pasovat studenty ve dvojicích nebo malých skupinkách do role lektorů. Samotní lektoři se tím velmi rozvíjí a zdokonalují v plánování a prezentačních dovednostech.
Konkrétní příklady z práce HAVÍŘOVÁ, B. Metoda vzájemného učení při výuce informatiky. Brno, 2019. Závěrečná práce. MZLU:
Výuka v rámci jedné třídy Studenti druhého ročníku na čtyřletém gymnáziu k úvodu do programování používají micro:bit. Po několika úvodních hodinách věnovaných blokovému programování mají samostatnou práci, jejímž cílem je naprogramovat zajímavou aplikaci a představit ji ostatním.

Pracují samostatně nebo v malých skupinách. Zadání si mohou vybrat nebo vymyslet vlastní. Studenti kromě samotného programu tvoří také prezentaci, poster nebo webovou stránku.

Příklady zadaných proj…

Tlačítka s Pythonem

Obrázek
Jak pracovat s tlačítky v Pythonu?
button_a.is_pressed()    Je právě teď tlačítko A zmáčknuto? (True/False)
button_a.was_pressed()   Bylo tlačítko A zmáčknuto od spuštění programu / od posledního dotazu? (True/False)
button_a.get_presses()   Kolikrát bylo tlačítko A zmáčknuto od spuštění programu? (číslo)
button_a.reset_presses() Nastaví počet zmáčknutí tlačítka A na nulu.

Analogicky pro button_b.
Příklad na is_pressed()Při stisku tlačítka A zobrazuje A, při stisku B zobrazuje B.
from microbit import *
while True:
if button_a.is_pressed():
        display.show("A")
elif button_b.is_pressed():
        display.show("B")
else:
        display.clear()
Příklad na was_pressed() Zobrazí A i pokud bylo tlačítko zmáčknuto během spánku.
from microbit import *
while True:
if button_a.was_pressed():
        display.scroll("A")
else:
        display.scroll(Image.ASLEEP)
    sleep(1000)
Příklad na get_pressed() Ukazuje počet stisknutí tlačítka A. Výsledné číslo přetypujem…

Seriál IoT prakticky – micro:bit

Obrázek

Pracovní listy – kreslení

Obrázek
Kreslení je rozděleno na
– seznámení se souřadnicemi a základními příkazy,
– práci s proměnnou a opakováním,
– cyklus FOR.
Kreslení 1 je vhodné pro úplné začátečníky ještě před seznámení s proměnnou.

Pracovní listy ze ZŠ Brno, Gajdošova a Gymnázia Brno, Elgartova:
>>> Mapa pokroku (další pracovní listy a popis práce)
>>> Kreslení bodů (gradované úlohy s řešením)
>>> Kreslení s Pythonem (podobné úlohy řešené v Pythonu)

Kdo vyrábí osvědčené příslušenství?

100 LED Gymnázia Elgartova

Obrázek
Projekty studentů ke stému výročí Gymnázia Brno, Elgartova
s využitím ZIP LEDs Add-On Pack
ZIP Halo for the BBC micro:bit
v makecode i v Pythonu.
Míchání barev a cyklus for v makecode
Náhodné míchání barev v pythonu >>> Pracovní listy k míchání barev RGB

Hlasování pro začátečníky

Obrázek
Nápad vhodný pro úplné začátečníky a také pro smíšené skupiny.
Pokročilejší mohou zařízení vylepšovat například >>> pomocí polí.

Naprogramujte hlasovací zařízení, které odešle vaši odpověď.

Sčítací zařízení očekává číslo, odpovědi jsou číslovány od nuly:
A = 0, B = 1, C = 2, ... případně ANO = 0, NE = 1

>>> Pracovní list k tisku <<<

Hlasovací zařízení (vysílač):
Sčítací zařízení (přijímač): Nejjednodušší varianta sčítacího zařízení: Použijeme více microbitů, každý pro jednu odpověď.
Vylepšení: tlačítky nastavíme, kolikátou odpověď má počítat.
Odkaz na program více přijímačů v makecode


>>> Hlasování pomocí polí (pokračování pro pokročilé)
>>> Dálkově ovládaný displej (podobně diferencovaná úloha)

Hlasování

Obrázek
Sčítání hlasů pomocí microbitů s využitím pole (array). Pro začátečníky >>> lze i bez pole.

Hlasovací zařízení:  Pomocí tlačítek vybírám možnosti (A, B, C, D), stiskem obou tlačítek odešlu zvolenou možnost na vybraném kanále. Každý si programuje svůj microbit.

Sčítací zařízení:  Jeden nebo více microbitů zobrazuje a případně vizualizuje počty.

>>> Pracovní list k tisku <<<

Prvních pět příkazů pro práci s poli zajišťuje:
– vytvoření a nastavení pole čísel
– vytvoření a nastavení pole řetězců
– zjištění délky pole (počet položek)
– zjištění hodnoty v poli na zadané pozici
– nastavení hodnoty v poli na zadané pozici
(pozice jsou číslovány od nuly)

Hlasovací zařízení (vysílač): Možnosti jsou uloženy v poli, místo písmen mohou být libovolné texty, např. "ANO", "NE", počet možností se v kódu upravuje tlačítky + a –. Pomocná proměnná poradi ukazuje na zvolenou možnost, tlačítky A/B se snižuje/zvyšuje její hodnota.

Jak zajistit, aby hodnota poradi …

Coin game

Obrázek
Videonávod na hru, ve které se nakláněním pohybujete a sbíráte náhodně se objevující mince.

Kód s nepatrnými úpravami: Odkaz na coin game v makecode
Hra je známá také pod názvem Catch the Egg a existuje k ní propracovaný návod do hodin:
https://makecode.microbit.org/lessons/catch-the-egg-game
Pro polohu postav nevyužívá zelených herních bloků ale proměnnou, pro vykreslení rozsvícení LED na pozici x, y.

Space invaders

Obrázek
Videonávod na hru, ve které letíte vesmírnou lodí a střílíte nepřátele.

Zavzpomínejte na legendární hru z roku 1978!


Verze 2:

Proč začínat programovat s Blockly editory
(Mirek Suchý)

Tento týden byl u nás ve firmě OpenSchool Day a jedna z přítomných učitelek se mě ptala, pro koho a kdy je vhodný Micro:bit a jeho MakeCode editor. Pro neznalé – jedná se o blokový editor, kdy k sobě lepíte jednotlivé puzzlíky. Nejde tam prakticky udělat syntax error, protože špatné kusy kódu do sebe prostě nezapadnou kvůli rozdílným tvarům.

Vysvětlení je jednoduché.... celý článek na http://miroslav.suchy.cz 


Pozdrav v pěti jazycích

Obrázek
Ke stoletému výročí Gymnázia Brno, Elgartova studenti vytvořili dálkově ovládaný displej – robota, který umí pozdravit v pěti jazycích na škole vyučovaných.

Kromě microbitů a baterií není potřeba žádné příslušenství a nápad se dá využít i na jednom samotném microbitu (místo dálkového přenosu se pouze zobrazí text).

>>> Princip displeje je popsán v samostatném článku. Každý z microbitů si z odeslaného textu vezme první písmeno, podle pořadí nastaveného na začátku.

Ovladač displeje Pomocí tlačítek na ovladači vybíráme jazyk, stiskem obou tlačítek současně se odešle pozdrav. Pokud máme k dispozici jen jeden microbit, pak místo poslání na displej může být pouhé zobrazení textu.
Řešení pomocí konstrukce if–elif–...–elif–else a odložení celé konstrukce do funkce: odkaz na program v makecode Elegantnější řešení pomocí dvou polí: odkaz na program v makecode Ovladač displeje – pro začátečníky Příchozí návštěvníci si mohli do jiného microbitu nahrát vlastní program a ten odeslat na displ…