Stavová proměnná

Velmi důležitý koncept proměnné, která v sobě nese aktuální stav programu, pomáhají uchopit dva pracovní listy využívané v kroužku pokročilých na ZŠ.

V prvním pracovním listu pracujeme pouze se stavy 0 a 1, kde 1 znamená, že program běží a 0 znamená zastavení. Konkrétní využití je u stopek a také pro zastavení a znovu spuštění házení kostkou.

Úkoly lze rozšířit pro pokročilé například zobrazením puntíků místo čísel a nebo ovládáním zastavování pomocí rádia.

Další možností je použít ověřování stavu ve smyčce opakuj stále a tak zapínat či vypínat libovolnou opakující se akci.


Druhý pracovní list nejprve navede na vytvoření galerie animací, kde jedno tlačítko vybírá animaci a druhé tlačítko animaci spouští. V proměnné si microbit pamatuje, kterou animaci má aktuálně zobrazovat a podle toho vybere, co bude ovládací tlačítko spouštět.

Při zatřesení se vybere a zobrazí název zvolené animace, na tomto místě je možné využít místo podmínek prvek seznamu, případně funkce s parametrem.

Přirozené pokračování s velkou možností gradace je využití microbitu jako „chytrých hodinek“ a místo animací se vybírají funkce, například stopky, odpočet, skokoměr, počítadlo bodů, měření teploty, předpovídání budoucnosti, náhodné citáty…

Pomocí stavové proměnné můžeme v takovém multifunkčním programu řídit nejen činnost tlačítek, ale také reakce například na zatřesení, piny apod. a máme otevřenou cestu k velkým projektům.


Didaktická poznámka: Globální proměnné obsahující stav programu nebo i například počet životů, bodů a podobně se využívají hodně i například ve Scratchi a dalších blokových programovacích prostředích. U pokročilých přecházejících na psané programování je vhodnější předávat stav jako parametr funkce, čímž například zamezíme nechtěným změnám stavu.


<<< Základ programování a proč pracovní listy

Další černobílé pracovní listy pro pokročilejší (r. 2023)

>>> Semafor a RGB dioda

Pracovní listy pro začátečníky


Spoiler:

Jeden z možných způsobů jak naprogramovat první zadání druhého pracovního listu. Přímo vybízí k diskuzi, jak to udělat, aby se nám nepopletly názvy, obrázky a animace.

Totéž naprogramované pomocí seznamu textů, seznamu obrázků a funkce s parametrem pro výběr animace. Pořád nemáme zajištěnu konzistenci, ale udržení pořádku může být jednodušší. 


I v blokovém prostředí je dokonce možné vytvořit seznam seznamů, kdy v každé položce bude obrázek a textový popis.


<<< Základ programování a proč pracovní listy

Další černobílé pracovní listy pro pokročilejší (r. 2023)

>>> Intenzita světla
>>> Umělý horizont
>>> Když zlobí když

Pracovní listy pro začátečníky

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Micro:bit na prvním stupni

V čem programovat micro:bit?

Projekty s PINy

Příklady pro začátečníky

Základ programování a proč pracovní listy

Semafor a RGB dioda