RGB LED

RGB diodu můžeme koupit kolem desetikoruny a přitom je to skvělé příslušenství s velkými možnostmi a gradací zadání. 

Máme-li diodu se společnou katodou, pak nejdelší nožičku připojíme k pinu GND a zbylé tři k pinům 0, 1, 2. Jako první program vyzkoušíme rozsvítit jen jednu barvu = na piny zapisujeme digitálně 1/0 nebo analogově čísla od 0 do 1023.

Fyzikální vsuvka:
3 volty, které micro:bit do pinů posílá jako maximální napětí (digitální 1 nebo analogově 1023) všechny tři složky velké RGB diody vydrží. Je ale potřeba upozornit na to, že v reálných aplikacích s diodou se vždy používá předřadný (ochranný) odpor, aby snížil napětí na vhodnou hodnotu kolem dvou voltů závisející na barvě (červená potřebuje menší napětí než modrá).

Obrázek je z učebnice imyšlení, kde je i další inspirace.Vylepšení pro začátečníky: Pro různé barvy se nabízí využití funkcí jako pojmenování části kódu.Vylepšení pro pokročilé: Využití proměnných a funkci s parametrem.Plynulou změnu jasu nebo barev naprogramujeme pomocí proměnných a cyklů.


Monkmakes vyrábí destičku s velkou diodou, která se ovládá stejně, ale umožňuje snadnější připojení pomocí krokosvorek. Ke každé barvě je připojen předřadný rezistor, který snižuje napětí.Námět na práci s libovolným příslušenstvím:

  • vyhledejte návod k použití a vyzkoušejte vzorový program
  • vymyslete vlastní program
  • do sdílené prezentace k některému písmenu vložte obrázek s kódem
  • do společného slajdu k některému číslu vložte výstižný název programu
  • prohlédněte si kódy ostatních a hledejte dvojice
  • sdílejte vlastní kód
  • odkaz vložte do obrázku kódu (kliknutím na obrázek se otevře váš program)
  • vyzkoušejte alespoň tři kódy ostatních

Trocha fyziky:

Dioda je polovodičová součástka se dvěma nožičkami, která propouští proud jen jedním směrem. Svítivá dioda (LED) při tom vyzařuje světlo. RGB dioda má uvnitř tři samostatné svítivé diody, červenou, modrou a zelenou, proto má nožičky čtyři – jedna je společná a zbylé tři patří jednotlivým barvám.

K rozsvícení diody a míchání barev nepotřebujeme ani microbit. Postačí zdroj stejnosměrného napětí a vodiče s krokosvorkami. Podle toho, které nožičky spojíme se zdrojem, získáme červenou, modrou, zelenou, žlutou, růžovou, tyrkysovou a bílou barvu.

Máme-li navíc tři potenciometry (malé otočné nebo lineární, případně velké školní), můžeme měnit intenzitu barev a tím získávat další odstíny.

Ze slovenského webu Učíme s Hardwérom:

>>> Semafor a RDB dioda (popis a pracovní listy)Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Projekty s PINy

Micro:bit na prvním stupni

V čem programovat micro:bit?

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy