Míchání barev RGB


Pracovní listy RGB LED a RGB LED 2
ze stránek BBC micro:bit na Elgartce
původně napsané pro práci se Servo:Lite board for :MOVE mini

plně použitelné také pro ZIP Halo for the BBC micro:bit
ZIP LEDs Add-On Pack for Kitronik Inventors Kit for micro:bit
servo_lite_board_move_mini_bbc_microbit5625_large zip halo for the bbc microbit5603 zip_large zip led add on inventors kit microbit hero

Pracovní list RGB 1 (pdf k tisku 2 na 1)

Nastavení barev jednotlivým LED nebo celému pásku. Změna jasu.

Pracovní list RGB 2 (pdf k tisku 2 na 1)

Míchání barev nastavením R, G, B. Využití proměnné.

Jinak: MonkMakes RGB LED for micro:bit

MonkMakes RGB LED for micro:bit využívá přímého zápisu hodnoty 0 až 1023 na piny P0, P1, P2.


Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Micro:bit na prvním stupni

Projekty s PINy

V čem programovat micro:bit?

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy