Příspěvky

Zobrazují se příspěvky se štítkem zkušenosti

Microbit Classroom

Obrázek
classroom.microbit.org Prostředí pro učitele, které se může hodit, ale také může hodně zdržet. Tento nástroj vám umožní snadno založit třídu a připravit pro žáky výchozí programy v MakeCode nebo Pythonu. Můžete sledovat jejich práci v reálném čase a na konci hodiny uložit veškerý pokrok, abyste se k němu mohli příště vrátit. Potřebujete-li pouze návrat k rozdělané práci, je výhodnější přihlášení do makecode pomocí účtu Google nebo Microsoft. Naopak pro online výuku je Classroom ideální. Nevýhody: Komplikované přihlašování pro mladší bez odkazu: přesné zadání adresy microbit.org/join (vyhledávače s chybou často nenajdou), výběr názvu třídy (tři obrázky a dvojciferné číslo), heslo ze čtyř dvojic znaků, nutnost pamatovat si zadané jméno (nebo dohledat u učitele). Výhody: Předchystání výchozího programu v MakeCode nebo Pythonu. Praktické pro online výuku a přehled o práci žáků. Možnost návratu k rozdělané práci, usnadnění dlouhodobějších projektů. Uložení všech žákovských kódů do jednoho

Micro:bit na prvním stupni

Obrázek
Záznam webináře Honzy Juříčka o micro:bitech pro první stupeň. Úplné základy a hlavně didakticky dobře zpracované pro tuto věkovou kategorii: https://digi-centrum-elixir-do-skol-praha-ssps.webnode.cz/l/mikro-bit/ Pár dobrých rychlých tipů pro nejmenší: Animace Udělat animaci, která má alespoň 15 snímků, nahrát do microbitu,  vyrobit kartičku s názvem uměleckého díla, uspořádat výstavu, případně s hodnocením pomocí kartiček. BH: vyzkoušeno se třeťáky, na plakát přidán počet bloků Vstupy – hračka Udělej z microbita hračku, něco udělá, když ... (fidget cube), třeba obrázek, blikání, hudba max tři tóny a podobně. K tomu plakát, co to umí.  A zase výstava. Přemýšlet u toho o dizajnu: po zobrazení obrázku počkat a pak zhasnout. BH: místo plakátu jsme udělali komentovanou předváděčku. další týden jsme si microbity rozebrali náhodně hledali funkce Zkoumání a práce s manuálen. Propojení s tvořením – obal na hračku nebo mikrozvířátko. Čtení bloků Pozornost, uvědomění si, že počítač čte příkazy

Čtení kódu

Obrázek
Jak podpořit porozumění kódu v Pythonu, upevnit a ujasnit zápis a přitom jen tak neopisovat z pracovního listu? Aktivita z pokročilého kroužku pro druhý stupeň ZŠ, vyzkoušená i na SŠ. Začínáme mimo počítače v kruhu, každý si vezme list s vytištěným kódem. Po chvíli samostatného čtení každý vysvětlí jeden řádek nebo skupinu podobných řádků kódu. Začíná lektor a tím připomene a vysvětlí první import. Dál pokračujeme po kruhu. Pozastavujeme se i nad barevným odlišením (čísla, řetězce, klíčová slova), takto se přítomnost klíčových slov v jazyku zafixuje lépe než výkladem učitele. Nakonec zkusíme zformulovat funkčnost programu. A teď to nejzábavnější: Nechte svůj list s programem ležet na určeném místě daleko od počítače a běžte program přepsat do počítače. Můžete se kdykoliv vracet, ale nesmíte si list vzít s sabou ani vyfotit. Co vše je v kódu využito? tvoření obrázků  použití seznamu náhodný výběr rádiová komunikace stavová proměnná  podmínky  Proměnné a podmínky bychom už měli mít před

Zkušenosti s v2

Obrázek
Tři autoři, tři různě zaměřené články o nové verzi micro:bit v2. Marek Wostl – Zonepi:  micro:bit V1 vs micro:bit V2 Přehled rozdílů a způsob, jak dostat staré programy do nové verze. Luboslav Lacko – Nextech:  BBC Micro:Bit V2 - vylepšená verzia mikropočítača na výučbu programovania a robotiky  a Robodoupě:  BBC Micro:Bit V2 Přehled rozdílů i na videu včetně ukázky programů s novými schopnostmi. Jiří Pech – robodoupě:  Micro:bit v. 2.0 – první zkušenosti Novinky v používání MicroPythonu, proč a jak nahrát nový firmware. Martin Cápay – enter.study a ucimeshardverom.sk  vysvětluje i příkazy v makecode navázané na nové události. Krátký a dlouhý stisk dotykového loga využívá pro morseovku, na programech ukazuje použití doby běhu a také citlivost na hluk a nastavení citlivosti. >>> Podrobný popis nové verze micro:bit v2

Nová verze micro:bit v2

Obrázek
Přichází nový micro:bit, s vyšším výkonem, novým dotykovým tlačítkem, reproduktorem a mikrofonem. Budou fungovat staré projekty?  Pojďte se na bastlírně HWKITCHEN podívat na podrobné srovnání verzí:  BBC MICRO:BIT V2 UŽ KONCEM ROKU 2020 Vše o micro:bitech na bastlírně: https://bastlirna.hwkitchen.cz/category/novinky/tutorialy/microbit/

Základ programování a proč pracovní listy

Obrázek
Pokud bych měla odpovědět na otázku, co se mají začátečníci v kroužku programování naučit , pak je to jednoznačně komunikace,  spolupráce,  přesná formulace myšlenek,  dělení problému na části,  hledání řešení,  odhalování chyb,  tvoření místo konzumování  a mnoho dalšího obvykle zahrnovaného pod informatické myšlení.  Z programátorských technik mi pro začátečníky připadají zásadní následující čtyři: proměnná, větvení,  funkce,  opakování. >>>  Úvodní pracovní listy >>>  Pracovní listy – podmínky >>>   Pracovní listy – funkce a pole Proměnná představuje první krok dál od prostého (byť mnohdy velmi zajímavého) sestavování posloupností příkazů za sebe. Tento důležitý krok některé děti přijímají přirozeně (mám vyzkoušeno už kolem desátého roku), jiné i mnohem starší potřebují opakované používání, aby si zvykli na posun v myšlení. Zkoušela jsem dva přístupy v začátečnickém kroužku:  v jednom roce jsem střídala témata bez pr

e-Mole: BBC micro:bit ve škole

Obrázek
Časopis o výuce nejen s digitálními technologiemi přináší článek o micro:bitech ve školní praxi. Věnuje se vzájemnému učení s micro:bity, vyzkoušeným možnostem programování, pracovním listům do úvodních hodin, vznikajícím učebnicím i zajímavým projektům. >>>  Článek e-Mole: BBC micro:bit ve škole

Spolupráce v informatice

Obrázek
Ve výuce informatiky se velice dobře uplatní vzájemné učení ať již v rámci jedné třídy, mezi třídami nebo dokonce mezi školami (v rámci běžné výuky nebo kroužku). Úvod do programování s micro:bity je natolik intuitivní, že je možné pasovat studenty ve dvojicích nebo malých skupinkách do role lektorů. Samotní lektoři se tím velmi rozvíjí a zdokonalují v plánování a prezentačních dovednostech. Konkrétní příklady z práce HAVÍŘOVÁ, B. Metoda vzájemného učení při výuce informatiky . Brno, 2019. Závěrečná práce. MZLU: Výuka v rámci jedné třídy Studenti druhého ročníku na čtyřletém gymnáziu k úvodu do programování používají micro:bit. Po několika úvodních hodinách věnovaných blokovému programování mají samostatnou práci, jejímž cílem je naprogramovat zajímavou aplikaci a představit ji ostatním. Pracují samostatně nebo v malých skupinách. Zadání si mohou vybrat nebo vymyslet vlastní. Studenti kromě samotného programu tvoří také prezentaci, poster nebo webovou stránku.

Proč začínat programovat s Blockly editory
(Mirek Suchý)

Tento týden byl u nás ve firmě OpenSchool Day a jedna z přítomných učitelek se mě ptala, pro koho a kdy je vhodný Micro:bit a jeho MakeCode editor . Pro neznalé – jedná se o blokový editor, kdy k sobě lepíte jednotlivé puzzlíky. Nejde tam prakticky udělat syntax error, protože špatné kusy kódu do sebe prostě nezapadnou kvůli rozdílným tvarům. Vysvětlení je jednoduché.... celý článek na http://miroslav.suchy.cz 

Jak se micro:bit osvědčil v běžné výuce?

Na první pohled by se mohlo zdát, že programování s micro:bitem je vhodné pouze pro technicky zaměřené školy. V praxi se však ihned ukázalo, že s takto hmatatelnou pomůckou rychle rozkvetou i úplní začátečníci . Obrovským přínosem je kompaktnost celého zařízení . Díky mnoha vestavěným funkcím si dlouho vystačíte se samotnou destičkou, u které se nemusíte starat o správné zapojení vodičů a součástek. Už jste někdy zkusili rozdat dvaceti nezkušeným dětem v běžné třídě základní školy Arduina? Micro:bit ale není omezen jen na vestavěné senzory, pomocí rozšiřujících pinů je možné připojovat další moduly a součástky. Prostor pro projekty je obrovský. Největší přínos je v tom, že opravdu velmi jednoduchou cestou lze programovat fyzické zařízení a  přenést se tak z obrazovky na něco hmatatelného . Na něco, co reaguje na okolní svět (detektor vlhkosti půdy v květináči) a co může okolní svět i ovlivňovat (autíčko na dálkové ovládání). ... více v článku  e-Mole: BBC micro:bit ve škol

Mapa pokroku

Obrázek
mapa je klikatelná při plném zobrazení listy postupně přibývají Jak si poradit ve smíšené třídě? Konkrétní zkušenosti ze ZŠ Brno, Gajdošova a Gymnázia Brno, Elgartova: V kroužku mám smíšenou skupinu různě starých dětí od 4. do 9. třídy, některé děti přibývají i v průběhu. Pro zaznamenání individuálního postupu je ideální mapa jednotlivých listů s návaznostmi a políčky pro každý úkol. Děti si označí splněný úkol vybarvením nebo nalepením nálepky a tak je přehledně vidět, jakou obtížnost zvládají. Na čtyřletém gymnáziu používám pracovní listy v úvodu do programování. Celá skupina pracuje až na výjimky podle stejného pracovního listu, značím si do svého seznamu, komu se co podařilo. Mapu používám jednu pro celou skupinu, abych měla přehled, co jsme již využili. Jak pracovat s pracovními listy? Pracovní listy jsou koncipované tak, aby obtížnost úloh narůstala a zároveň nebylo nutné zvládnout

Zkoumáme příslušenství

Na začátku byla krabice příslušenství. Studenti pracovali ve dvojicích, vybrali si některé nové příslušenství k micro:bitům, našli na internetu dokumentaci a vyzkoušeli naprogramovat nějaký program. Do sdílené prezentace pak vypracovali jeden snímek s odkazem na dokumentaci, způsobem zapojení a ukázkou jednoduchého programu. Práce je velmi bavila, protože mohli objevovat něco nového a zkoušet programování v praxi. Pokud měli hotovo, vyměňovali si pak příslušenství s ostatními a radili si navzájem, jak se používá. Vyzkoušeno na střední škole i v kroužku na ZŠ. >>> Kdo vyrábí osvědčené příslušenství?