Čtení kódu

Jak podpořit porozumění kódu v Pythonu, upevnit a ujasnit zápis a přitom jen tak neopisovat z pracovního listu? Aktivita z pokročilého kroužku pro druhý stupeň ZŠ, vyzkoušená i na SŠ.

Začínáme mimo počítače v kruhu, každý si vezme list s vytištěným kódem. Po chvíli samostatného čtení každý vysvětlí jeden řádek nebo skupinu podobných řádků kódu. Začíná lektor a tím připomene a vysvětlí první import. Dál pokračujeme po kruhu.

Pozastavujeme se i nad barevným odlišením (čísla, řetězce, klíčová slova), takto se přítomnost klíčových slov v jazyku zafixuje lépe než výkladem učitele. Nakonec zkusíme zformulovat funkčnost programu.

A teď to nejzábavnější: Nechte svůj list s programem ležet na určeném místě daleko od počítače a běžte program přepsat do počítače. Můžete se kdykoliv vracet, ale nesmíte si list vzít s sabou ani vyfotit.


Co vše je v kódu využito?

  • tvoření obrázků 
  • použití seznamu
  • náhodný výběr
  • rádiová komunikace
  • stavová proměnná 
  • podmínky 

Proměnné a podmínky bychom už měli mít před aktivitou zažité (po předchozích zkušenostech s bloky stačí pár hodin Pythonu), vyzkoušené obrázky, vše ostatní se dá z kódu pochopit nebo odhadnout i bez předchozího probrání. Podpoříme tím odvahu číst a zkoumat nové kódy.

Kdo pochopil principy, napíše program rychle a vrací se jen výjimečně. Kdo se teprve potřebuje učit, má možnost dobře kód vstřebat, může se vracet třeba po každém řádku. Program není příliš dlouhý a přitom je výsledek efektní.


Pracovní list:

Prohlédněte si následujcící program

❔ Co který řádek programu dělá?

❔ Jak bude program fungovat?


Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Micro:bit na prvním stupni

V čem programovat micro:bit?

Projekty s PINy

Příklady pro začátečníky

Základ programování a proč pracovní listy

Semafor a RGB dioda