Příspěvky

Zobrazují se příspěvky se štítkem python

Jak začít?

Obrázek
S micro:bitem úplně začínáte? video s úplnými základy makecode a didaktické tipy Micro:bit na prvním stupni pracovní listy do začátku  Úvod ve škole i v kroužku videa Micro:bit na Elgartce první seznámení, proměnná, funkce, podmínky, cykly Tyto a další odkazy jsou podrobněji popsány v článku  Začínáme v MakeCode . Na webu fungují štítky: pokud máte jen micro:bit, zkuste štítky  Bez příslušenství v MakeCode , chcete-li něco navíc, přehled získáte pod štítkem  Příslušenství , nebo možná hledáte  Pracovní listy v MakeCode , mohly by pomoci i  Zkušenosti   a nápady do výuky. Dobré rady v MakeCode: Mazání bloku: hodit myší na panel příkazů nebo klávesou  delete , přesouvání jen jednoho bloku a ne všech pod ním: ctrl+myš , duplikování celého bloku: pravé tlačítko myši + klonovat . Tlačítko Stáhnout nejlépe poslouží při spárování micro:bitu s prohlížečem (tři tečky > Připojit zařízení). Disketka vždy uloží soubor ve formátu .hex, pokud si jej uložíme do počítače, můžeme ho později importo

Video: MicroPython

Obrázek
O lektorovi: Marek Mansell je edukátor, ktorý v rámci Učíme s Hardvérom  resp. enter.study šíri povedomie o programovateľnom hardvéri a tvorí vzdelávacie materiály.  MicroPython je upravená verzia Pythonu, ktorá beží aj na menej výkonných zariadeniach ako je napríklad BBC micro:bit. Obrovskou výhodou je fakt, že syntax je pre Python aj MicroPython rovnaká, a tak sa učiteľom aj žiakom stačí naučiť iba jeden jazyk. V úvodom webinári si predstavíme MicroPython prostredia, dokumentáciu a viaceré ukážky programov. Pracovať budeme s tlačidlami, displejom, výpisom nameraných údajov v grafe, kompasom či senzorom pohybu. Webinár je vhodný pre učiteľov a učiteľky stredných škôl, ako aj stredoškolákov a stredoškoláčky. MicroPython & BBC micro:bit webinár V druhom webinári MicroPython série si predstavíme prácu s hudbou, LEDkami a NeoPixel-om. Webinár: MicroPython 2 (hudba, LEDky a NeoPixel) Na konci května bude třetí díl. >>>  Pracovní listy Python >>>  Začínáme s Pythonem

Pracovní listy Python

Obrázek
Pracovní listy do kroužku pokročilých na ZŠ nebo pro střední školy. Pdf se otevře po kliknutí na obrázek. A = úvod, obrázky, náhoda >>> řešení podobných úloh v článku  Začínáme s Pythonem B = senzory, if (chybí) >>>  řešení podobných úloh v článku  Tlačítka s Pythonem C = for cyklus, range D = kreslení na displeji, for cyklus >>> řešení podobných úloh v článku  Kreslení s Pythonem E = rádio, stavová proměnná >>> popis aktivity v článku  Čtení kódu   >>>  Webináře MicroPython & BBC micro:bit

Čtení kódu

Obrázek
Jak podpořit porozumění kódu v Pythonu, upevnit a ujasnit zápis a přitom jen tak neopisovat z pracovního listu? Aktivita z pokročilého kroužku pro druhý stupeň ZŠ, vyzkoušená i na SŠ. Začínáme mimo počítače v kruhu, každý si vezme list s vytištěným kódem. Po chvíli samostatného čtení každý vysvětlí jeden řádek nebo skupinu podobných řádků kódu. Začíná lektor a tím připomene a vysvětlí první import. Dál pokračujeme po kruhu. Pozastavujeme se i nad barevným odlišením (čísla, řetězce, klíčová slova), takto se přítomnost klíčových slov v jazyku zafixuje lépe než výkladem učitele. Nakonec zkusíme zformulovat funkčnost programu. A teď to nejzábavnější: Nechte svůj list s programem ležet na určeném místě daleko od počítače a běžte program přepsat do počítače. Můžete se kdykoliv vracet, ale nesmíte si list vzít s sabou ani vyfotit. Co vše je v kódu využito? tvoření obrázků  použití seznamu náhodný výběr rádiová komunikace stavová proměnná  podmínky  Proměnné a podmínky bychom už měli mít před

Programovanie Micro:bitu v jazyku Python (Luboslav Lacko)

Obrázek
Robodoupě: trojdílný článek textově i jako video. Programovanie Micro:bitu v jazyku Python – 1 časť Úvod, zobrazování na displeji, tlačítka. Programovanie Micro:bitu v jazyku Python – 2 časť Piny, servo, zvuk, teplota, akcelerometr, kompas, soubory. Programovanie Micro:bitu v jazyku Python – 3 časť Bezdrátová komunikace.

Seriál IoT prakticky – jazyk Python

Obrázek
Seriál o internetu věcí na PC Revue pokračuje, tentokrát v jazyce Python (Luboslav Lacko) IoT prakticky – programovanie Micro:bitu v jazyku Python – 1 časť Python je interpretovaný programovací jazyk určený pre všeobecné programovanie. Hlavnou výhodou je jeho zrozumiteľnosť, takže zdrojovému programu v jazyku Python porozumie aj začiatočník a bude veľmi rýchlo vedieť realizovať v ňom svoje nápady. Naproti tomu ak by ste ukázali začiatočníkovi kód v programovacom jazyku C, kde sa to len tak hemží smerníkmi, asi by ste ho dosť znechutili a nadobudol by dojem, že programovanie je veľmi zložité. ... pokračování článku IoT prakticky – programovanie Micro:bitu v jazyku Python 2 – obsluha hardvéru a súbory V predchádzajúcej časti sme začali tému programovania mikropočítačovej dosky dosky Micro:bit v populárnom jazyku Python zameranú na implementačné detaily a obsluhu hardvéru. Môžete použiť webový nástroj na adrese https://python.microbit.org/v/1.1 , vtedy nebudete musieť na lo

V čem programovat micro:bit?

Obrázek
Jednou z největších výhod micro:bitu je možnost programování v různých jazycích a zejména plynulé přecházení mezi nimi . Zvídaví začátečníci se tak velmi brzy dostávají na vyšší úroveň. - makecode online a offline - python online a mu - alternativní editory Na oficiálních stránkách microbit.org se pod odkazem Let’s Code skrývá rozcestník doporučovaných online vývojových prostředí MakeCode Editor a Python Editor a aplikací pro různé platformy. Poslední kapitola na stránce obsahuje početný přehled alternativních editorů . Podívejme se na některé možnosti. MakeCode online  https://makecode.microbit.org práce přímo v prohlížeči blokové programování jako puzzle tutoriály a nápověda k příkazům přeloženo i do češtiny plynulé přepínání do javascriptu a „pythonu“ testování v simulátoru Bloky nelze sestavit syntakticky špatně, proto odpadá hledání středníků a závorek a vzniká více prostoru pro informatické myšlení. Blokové programování není jen pro začátečníky, jak by se zdá

Učebnice programování MicroPythonu na Micro:bitu

Obrázek
V rámci projektu PRIM  vzniká i učebnice programování MicroPythonu na Micro:bitu. Hlavním autorem je Jiří Pech. Učebnice je již kompletní, ale nachází se v alfa verzi. Je testována na jedné základní škole a nižších třídách osmiletého gymnázia v rámci kroužků informatiky. S jejím pokusným nasazením do výuky se počítá v příštím školním roce. V učebnici mohou stále probíhat i rozsáhlé změny na základě testování a bude docházet k úpravě grafiky. EDIT: finální verze učebnice Odkaz:  https://github.com/jipech/PRIM-microbit Učíme s hardvérom Také na Slovensku vzniká celá řada materiálů, například manuál původně vzniklý jako podklad pro workshopy, které pro učitele informatiky organizuje občanské sdružení SPy . Odkaz:  http://microbit-micropython.ucimeshardverom.sk/ Na microbiti.cz >>> Začínáme s Pythonem   >>>  Kreslení s Pythonem  (cyklus FOR) >>>  Tlačítka s Pythonem >>>   Nápisy v Pythonu  (posílání zpráv)  

Nápisy v Pythonu

Obrázek
Skládání nápisů z písmen a posílání zpráv na druhý microbit. Na začátku stačí pouze zopakovat práci s řetězcem a zbytek už nechat jako projekt. Zadání i řešení vymyslí žáci sami a může tedy vypadat zcela jinak.  abeceda = "ACBDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,!?" display.show(abeceda[0]) 1. Písmena  Při stisku tlačítek cyklicky měň zobrazené písmeno abecedy. >>> Tlačítka s Pythonem from microbit import * abeceda = "ACBDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,!?" poradi = 0 display.show(abeceda[poradi]) while True: sleep(50) a = button_a.was_pressed() b = button_b.was_pressed() if a: poradi-=1 display.show(abeceda[poradi]) elif b: poradi+=1 display.show(abeceda[poradi]) Vylepšete tak, aby se po posledním znaku opět zobrazilo A a naopak. Např.: if a: if poradi==0: poradi=len(abeceda) poradi-=1 display.show(abeceda[poradi]) elif b: poradi+=1 if

Tlačítka s Pythonem

Obrázek
Jak pracovat s tlačítky v Pythonu? button_a.is_pressed()     Je právě teď tlačítko A zmáčknuto? (True/False) button_a.was_pressed()    Bylo tlačítko A zmáčknuto od spuštění programu / od posledního dotazu?  (True/False) button_a. get_presses()    Kolikrát bylo tlačítko A zmáčknuto od spuštění programu?  (číslo) button_a.reset_presses()  Nastaví počet zmáčknutí tlačítka A na nulu. Analogicky pro  button_b . Příklad na is_pressed() Při stisku tlačítka A zobrazuje A, při stisku B zobrazuje B. from microbit import * while True:     if button_a.is_pressed():         display.show( "A" )     elif button_b.is_pressed():         display.show( "B" )     else :         display.clear() Příklad na  was_pressed() Zobrazí A i pokud bylo tlačítko zmáčknuto během spánku. from microbit import * while True:     if button_a.was_pressed():         display.scroll( "A" )     else :         display.scroll(Image.ASLEEP)     sleep(1000)

100 LED Gymnázia Elgartova

Obrázek
Projekty studentů ke stému výročí Gymnázia Brno, Elgartova s využitím ZIP LEDs Add-On Pack a  ZIP Halo for the BBC micro:bit v makecode i v Pythonu. Míchání barev a cyklus for v makecode Náhodné míchání barev v pythonu >>> Pracovní listy k míchání barev RGB

Kreslení s Pythonem

Obrázek
jas = display.get_pixel(x, y) do proměnné jas uloží jas diody na [x,y] display.set_pixel(x,y,j) diodě na [x,y] nastaví jas (od 0 do 9) display.clear() nastaví všechny diody na 0 << Zpět na Začínáme s Pythonem na microbitu 1. První pokus Opakovaně rozsvěcuj a zhasínej ledku uprostřed.  from microbit import * while True:     display.set_pixel(2,2,9)     sleep(500)      display.set_pixel(2,2,0)      sleep(500) 2. Náhodné rozsvěcování Vyzkoušejte nejprve: from microbit import * from random import randrange while True:     display.show(randrange(0,9))     sleep(200) Díky řádku  from random import randrange , můžeme používat příkaz randrange()  z modulu random  (náhoda), který náhodně vybírá celé číslo. Opakuj dokola: rozsviť ledku na náhodné pozici (x i y od 0 do 4). Zkuste různé nastavení čekání.  from microbit import * from random import randrange while True:     x = randrange(0,5)     y = ra

Začínáme s Pythonem

Obrázek
python.microbit.org # poznámku označíme dvojkřížkem  (pravý alt + X)  # stejně tak zakomentujeme nepotřebné řádky kódu  # rozlišuje velká a malá písmena a odsazení řádků "Save" uloží kód  .py k pozdějšímu využití – stačí soubor "hodit" do okna "Download" stáhne kód .hex pro Micro:bit. Dokumentace Popis vzorového programu [1] # Add your Python code here. E.g.  [2] from microbit import *  [3] [4] while True:  [5]   display.scroll('Hello, World!')  [6]   display.show(Image.HEART)  [7]   sleep(2000) [1] do poznámky je vhodné napsat název a popis programu a uvést autora [2] pro ovládání microbitů potřebujeme příkazy z modulu microbit [3] prázdné řády slouží ke zpřehlednění kódu [4] nekonečný cyklus, provádí se stále dokola do těla cyklu patří všechny stejně odsazené řádky, tedy [5], [6], [7] [5] roluj nápis na displeji [6] zobraz obrázek, seznam je v dokumentaci [7] čekej 2000 milisekund = 2 sekundy 1. První v