Pracovní listy Python

Pracovní listy do kroužku pokročilých na ZŠ nebo pro střední školy. Pdf se otevře po kliknutí na obrázek.

A = úvod, obrázky, náhoda >>> řešení podobných úloh v článku Začínáme s Pythonem
B = senzory, if (chybí) >>>  řešení podobných úloh v článku Tlačítka s Pythonem
C = for cyklus, range
D = kreslení na displeji, for cyklus >>> řešení podobných úloh v článku Kreslení s Pythonem
E = rádio, stavová proměnná >>> popis aktivity v článku Čtení kódu

 
>>> Webináře MicroPython & BBC micro:bit
Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Micro:bit na prvním stupni

Projekty s PINy

V čem programovat micro:bit?

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy