Kreslení s Pythonem

jas = display.get_pixel(x, y)
do proměnné jas uloží jas diody na [x,y]

display.set_pixel(x,y,j)
diodě na [x,y] nastaví jas (od 0 do 9)

display.clear()
nastaví všechny diody na 0

<< Zpět na Začínáme s Pythonem na microbitu

1. První pokus

Opakovaně rozsvěcuj a zhasínej ledku uprostřed. 

from microbit import *
while True:
    display.set_pixel(2,2,9)
    sleep(500)
    display.set_pixel(2,2,0)
    sleep(500)

2. Náhodné rozsvěcování


Vyzkoušejte nejprve:

from microbit import *

from random import randrange
while True:
    display.show(randrange(0,9))

    sleep(200)

Díky řádku from random import randrange, můžeme používat příkaz randrange() z modulu random (náhoda), který náhodně vybírá celé číslo.

Opakuj dokola: rozsviť ledku na náhodné pozici (x i y od 0 do 4).
Zkuste různé nastavení čekání. 

from microbit import *
from random import randrange
while True:
    x = randrange(0,5)
    y = randrange(0,5)
    display.set_pixel(x,y,9)
    sleep(500)

Vylepšení: Vybírejte i jas náhodně.
Varianty: Rozsvěcujte náhodně pouze diody na jedné úsečce (vodorovná, svislá, úhlopříčka).

3. Kreslení čar

Vyzkoušejte nejprve:
from microbit import *
for i in range(0,6):
    display(i)
    sleep(200)

Varianty: od 0 do 10 po dvou; od 5 do 0

Nakresli vodorovnou čáru uprostřed displeje pomocí cyklu.
from microbit import *
for x in range(0,5):
    display.set_pixel(x,2,9)
sleep(200)

Vylepšení: místo čáry zobraz putující bod.
Zobraz bod putující po středu obrazovky zleva doprava, vždy ho zase smaž.
from microbit import *
for x in range(0,5):
    display.set_pixel(x,2,9)
    sleep(200)
    display.set_pixel(x,2,0)


Varianty:
  • Nakresli vodorovnou čáru uprostřed displeje od konce pomocí cyklu.
  • Nakresli svislou čáru uprostřed displeje pomocí cyklu.
  • Nakresli svislou čáru uprostřed displeje od konce pomocí cyklu.
  • Nakresli úhlopříčku z levého horního rohu pomocí cyklu.
  • Nakresli úhlopříčku z levého dolního rohu pomocí cyklu.

4. Čtverce a trojúhelníky

Nakresli po řádcích celý čtverec pomocí dvou vnořených cyklů.
from microbit import *
for y in range(0,5):
    for x in range(0,5):
        display.set_pixel(x,y,9)
sleep(200)

Varianty:
  • Nakresli po sloupcích celý čtverec pomocí dvou vnořených cyklů.
  • Nakresli trojúhelník pod úhlopříčkou pomocí dvou vnořených cyklů s proměnnou koncovou hodnotou.
  • Nakresli jinak umístěný trojúhelník.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Projekty s PINy

Micro:bit na prvním stupni

V čem programovat micro:bit?

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy