Začínáme s Pythonem

python.microbit.org

# poznámku označíme dvojkřížkem  (pravý alt + X) 
# stejně tak zakomentujeme nepotřebné řádky kódu 
# rozlišuje velká a malá písmena a odsazení řádků


"Save" uloží kód .py k pozdějšímu využití
– stačí soubor "hodit" do okna
"Download" stáhne kód .hex pro Micro:bit.
Dokumentace

Popis vzorového programu

[1] # Add your Python code here. E.g. 
[2] from microbit import * 
[3]
[4] while True: 
[5]   display.scroll('Hello, World!') 
[6]   display.show(Image.HEART) 
[7]   sleep(2000)


[1] do poznámky je vhodné napsat název a popis programu a uvést autora
[2] pro ovládání microbitů potřebujeme příkazy z modulu microbit
[3] prázdné řády slouží ke zpřehlednění kódu
[4] nekonečný cyklus, provádí se stále dokola
do těla cyklu patří všechny stejně odsazené řádky, tedy [5], [6], [7]
[5] roluj nápis na displeji
[6] zobraz obrázek, seznam je v dokumentaci
[7] čekej 2000 milisekund = 2 sekundy

1. První vlastní program

Při startu napiš "AHOJ" a zobraz srdíčko.
Nekonečný cyklus v tomto případě není potřeba.
from microbit import *
display.scroll('AHOJ')
display.show(Image.HEART)
sleep(500)
display.clear()

2. Vlastní obrázek

Nakresli vlastní obrázek. Jas diody udáváme jako číslo od 0 do 9.
from microbit import *
lodicka = Image("00500:"
                "05500:"
                "00500:"
                "99999:"
                "09990")
display.show(lodicka)
Do proměnné přiřazujeme pomocí =
V proměnné lodicka je objekt typu Image.

Můžeme využívat stručnější zápis do jednoho řádku:
lodicka = Image("00500:05500:00500:99999:09990")

3. Animace

Vytvoř několik různě pojmenovaných obrázků, všechny vlož do jednoho seznamu.
Animuj seznam obrázků. Obrázky nakresli tak, aby na sebe navazovaly a ztvárnily pohyb.

obr1 = Image(..... názvy obrázků zvol libovolně
obr2 = Image(..... libovolný počet obrázků
...
obrazky = [obr1, obr2, obr3, obr4]
display.show(obrazky, delay=200)
V proměnné obrazky je objekt typu list (seznam).

4. Náhodný výběr

Vytvoř seznam obrázků (například jako puntíky na kostce).
Opakuj dokola: náhodně vyber jeden obrázek a počkej půl sekundy.
Do seznamu můžeš přidat i pojmenované obrázky, například Image.HEART.

from microbit import *
import random

Od chvíle, kdy použijeme import random, můžeme využívat příkazy z modulu random (náhoda), například random.choice = náhodně vyber ze seznamu
Pokud chci psát jen choice, použiji místo toho from random import choice.

obr1 = Image(.....
obr2 = Image(.....
obrazky = [obr1, obr2, obr3, obr4]
while True:
    vyber = random.choice(obrazky)
    display.show(vyber)
    sleep(500)

Poslední dva řádky můžeme spojit do jednoho:
    display.show(random.choice(obrazky))

while True znamená opakuj, dokud platí "pravda" = stále dokola
Důležité je odsazení mezerami. Vše, co je stejně odsazené, patří do jednoho cyklu.

Pokračování:
>>> Kreslení s Pythonem na microbitu (cyklus FOR)
>>> Tlačítka s Pythonem
>>> Nápisy v Pythonu (posílání zpráv) 

Materiály do hodin:

Kde se naučit víc:
>>> česká i slovenská učebnice programování v MicroPythonu

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Projekty s PINy

V čem programovat micro:bit?

Micro:bit na prvním stupni

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy