Příspěvky

Zobrazují se příspěvky se štítkem akcelerometr

Měření zrychlení

Obrázek
Konkrétní fyzikální aplikace  Přenosu dat do počítače . Praktické uspořádání experimentů umožňuje použití dvou microbitů. Jeden provádí samotný sběr dat, odesílá je rádiovou komunikací na druhý a ten po sériové lince do počítače. vysílač – zdroj dat přijímač – data předává do pc V případě odesílání více hodnot po sobě, jak je uvedeno na příkladě, je nutné mezi příkazy vložit krátkou pauzu (např. 10ms). Funkčnost obou microbitů lze zviditelnit blikáním diody. Akcelerometr Akcelerometr microbitu měří zrychlení ve třech osách x , y , z a vrací hodnoty −1023 až +1023, které odpovídají rozsahu −g až +g. Leží-li microbit displejem vzhůru, je x =0, y =0, z =−1023, protože v ose z působí tíhové zrychlení o velikosti g směrem dolů. Rozsah je možné změnit na 2g, 4g a 8g. Akcelerometr může odesílat i celkovou velikost zrychlení (strength). Vhodné experimenty pro zpracování dat  naklánění a zrychlování (projeví se stejně?) kmitání na pružině (stačí zaznamenávat

Přenos dat do počítače

Obrázek
Micro:bit připojený k počítači dokáže posílat data po sériovém portu. Otevírá se obrovská příležitost data zaznamenávat, zpracovávat a vizualizovat. Propojení fyziky s informatikou přinese měření zrychlení nebo napětí na pinech. Windows 10 Nejsnadnější cesta k datům vede pomocí nové aplikace Makecode pro win 10 .  Nejprve je nutné do microbitu nahrát kód, který posílá po sériovém rozhraní data. Pak se v aplikaci objeví tlačítko " Show console Device", které umožní sledovat průběh a data uložit do csv (modré tlačítko vpravo nahoře). Ve webové verzi makecode je pouze možnost simulace. zrychlení v osách x, y, z získaná data v tabulkovém kalkulátoru Pozor, pokud microbit data neposílá, tlačítko se neobjeví. Setkávám se i s problémy, kdy se komunikace chvíli po nahrání programu přeruší a tlačítko zmizí. Pomůže nechat připojený microbit, zavřít aplikaci a znovu otevřít. Návody v angličtině i pro jiné systémy support.microbit.org/...to-a-computer makeco