Přenos dat do počítače


Micro:bit připojený k počítači dokáže posílat data po sériovém portu. Otevírá se obrovská příležitost data zaznamenávat, zpracovávat a vizualizovat. Propojení fyziky s informatikou přinese měření zrychlení nebo napětí na pinech.

Windows 10

Nejsnadnější cesta k datům vede pomocí nové aplikace Makecode pro win 10
Nejprve je nutné do microbitu nahrát kód, který posílá po sériovém rozhraní data. Pak se v aplikaci objeví tlačítko "Show console Device", které umožní sledovat průběh a data uložit do csv (modré tlačítko vpravo nahoře). Ve webové verzi makecode je pouze možnost simulace.
zrychlení v osách x, y, z
získaná data v tabulkovém kalkulátoru

Pozor, pokud microbit data neposílá, tlačítko se neobjeví. Setkávám se i s problémy, kdy se komunikace chvíli po nahrání programu přeruší a tlačítko zmizí. Pomůže nechat připojený microbit, zavřít aplikaci a znovu otevřít.

Návody v angličtině i pro jiné systémy

support.microbit.org/...to-a-computer
makecode.microbit.org/device/serial
www.digikey.com/...serial-port-on-your-microbit
Data-capture and analysis with the BBC micro:bit and Microsoft MakeCode block editor and App (pdf)
First steps in getting micro:bits and PCs to talk to each other (pdf)

Vzdálené získávání dat

Praktické uspořádání experimentů umožňuje použití dvou microbitů. Jeden provádí samotný sběr dat, odesílá je rádiovou komunikací na druhý a ten po sériové lince do počítače.
Podrobně popsáno v příspěvku Měření zrychlení

Populární příspěvky z tohoto blogu

Co je BBC micro:bit?

Jak začít?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

V čem programovat micro:bit?

Základ programování a proč pracovní listy

Micro:bit na prvním stupni

Příklady pro začátečníky

Projekty s PINy

Housenka