Spolupráce v informatice

Ve výuce informatiky se velice dobře uplatní vzájemné učení ať již v rámci jedné třídy, mezi třídami nebo dokonce mezi školami (v rámci běžné výuky nebo kroužku).

Úvod do programování s micro:bity je natolik intuitivní, že je možné pasovat studenty ve dvojicích nebo malých skupinkách do role lektorů. Samotní lektoři se tím velmi rozvíjí a zdokonalují v plánování a prezentačních dovednostech.

Konkrétní příklady z práce HAVÍŘOVÁ, B. Metoda vzájemného učení při výuce informatiky. Brno, 2019. Závěrečná práce. MZLU:

Výuka v rámci jedné třídy

Studenti druhého ročníku na čtyřletém gymnáziu k úvodu do programování používají micro:bit. Po několika úvodních hodinách věnovaných blokovému programování mají samostatnou práci, jejímž cílem je naprogramovat zajímavou aplikaci a představit ji ostatním.

Pracují samostatně nebo v malých skupinách. Zadání si mohou vybrat nebo vymyslet vlastní. Studenti kromě samotného programu tvoří také prezentaci, poster nebo webovou stránku.

Příklady zadaných projektů:
 • bez dalšího příslušenství
  – hlasovací zařízení,
  – dálkově ovládaný displej,
  – kalkulačka, binární kalkulačka,
  – hra (space invaders, coin game, lodě)
 • s příslušenstvím
  – ovládání RGB LED,
  – dálkově ovládané autíčko, atd.

Příslušenství k BBC micro:bit

Objevitelská dvouhodinovka je zahájena přinesením krabice plné různého příslušenství. Studenti pracují ve dvojicích, vyberou si některé nové příslušenství, vyhledají na internetu dokumentaci a vyzkouší napsat program. Do sdílené prezentace vypracují jeden snímek s odkazem na dokumentaci, způsobem zapojení a ukázkou jednoduchého programu. Pokud mají hotovo, vyměňují si příslušenství s ostatními a radí si navzájem, jak se používá.

Využité příslušenství:

 • Sensor for micro:bit (Monk Makes),
 • RGB LED for micro:bit (Monk Makes),
 • Scroll:bit (Pimoroni)
 • Speaker for micro:bit (Monk Makes),
 • A další, například od Waveshare nebo Elecfreaks.

Monk Makes – https://www.monkmakes.com/products.html
Pimoroni – https://shop.pimoroni.com/collections/micro‐bit‐uk
Waveshare – https://www.waveshare.com/wiki/Micro:bit
Elecfreaks – https://www.elecfreaks.com/

Představení BBC micro:bit

Na konci školního roku přichází vhodný čas představit micro:bit mladším. Studenti druhých ročníků v té době již mají za sebou základy programování a mohou šířit nadšení do prvních ročníků, které programování po prázdninách čeká.

Studenti jsou rozděleni do skupinek nejčastěji po čtyřech. Jedna skupina slouží jako „podpora“, jejím úkolem je plánování akce, příprava prezentace, kterou ostatní skupiny využívají a zajištění pomůcek.

Micro:biti v kroužku na ZŠ

Jak vůbec kroužek programování na základní škole vznikl a jak začala spolupráce? První kontakt hrstky studentů gymnázia s micro:bity na jedné exkurzi byl více než nadšený. Ihned vymysleli, jak zařadit programování micro:bitů do výuky, a nápad se vydařil. Nadšení si nenechali pro sebe a ve stejném školním roce dokázali představit micro:bity nejprve ostatním studentům ve škole a následně také v hodinách informatiky na druhém stupni blízké základní školy. Zájem byl velký, a proto se podařilo otevřít kroužek programování pro druhý stupeň, ve kterém se celý školní rok průkopníci střídali ve vedení.

Spolupráce škol pokračuje a zapojují se i starší studenti, kteří již informatiku ve svém rozvrhu nemají. Lektorům z řad studentů velmi usnadňují práci pracovní listy, které umožňují samostatnou práci jejich svěřenců. Pracovní listy jsou koncipované tak, aby obtížnost úloh narůstala a zároveň nebylo nutné zvládnout všechny úlohy pro postup na další pracovní list.

>>> Článek e-Mole: BBC micro:bit ve škole

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Micro:bit na prvním stupni

V čem programovat micro:bit?

Projekty s PINy

Příklady pro začátečníky

Základ programování a proč pracovní listy

Semafor a RGB dioda