Příspěvky

Zobrazují se příspěvky se štítkem pryč od počítače

Micro:bit na prvním stupni

Obrázek
Záznam webináře Honzy Juříčka o micro:bitech pro první stupeň. Úplné základy a hlavně didakticky dobře zpracované pro tuto věkovou kategorii: https://digi-centrum-elixir-do-skol-praha-ssps.webnode.cz/l/mikro-bit/ Pár dobrých rychlých tipů pro nejmenší: Animace Udělat animaci, která má alespoň 15 snímků, nahrát do microbitu,  vyrobit kartičku s názvem uměleckého díla, uspořádat výstavu, případně s hodnocením pomocí kartiček. BH: vyzkoušeno se třeťáky, na plakát přidán počet bloků Vstupy – hračka Udělej z microbita hračku, něco udělá, když ... (fidget cube), třeba obrázek, blikání, hudba max tři tóny a podobně. K tomu plakát, co to umí.  A zase výstava. Přemýšlet u toho o dizajnu: po zobrazení obrázku počkat a pak zhasnout. BH: místo plakátu jsme udělali komentovanou předváděčku. další týden jsme si microbity rozebrali náhodně hledali funkce Zkoumání a práce s manuálen. Propojení s tvořením – obal na hračku nebo mikrozvířátko. Čtení bloků Párování popisu programů s kódy rozmístěnými po

Ano–ne aneb pryč od počítače

Obrázek
Inspiraci dodal Martin 'Dráčik' Cápay, ktarý se dlouhodobě věnuje micro:bitům a zejména konceptu „pryč od počítače“ , tedy promyšlené kombinací programování a „unplugged“ aktivit. Více nápadů na FB:  eTeacher  –  Programovanie ako ho nepoznáte  –  Učíme s hardvérom Programování: Ve dvojici si navzájem posíláme odpověď ano/ne na otázku. domluvíme se na čísle skupiny při stisku A odešleme číslo, při stisku B jiné číslo při přijetí čísla vysílaného tlačítkem A zobrazíme fajfku při přijetí čísla vysílaného tlačítkem B zobrazíme křížek Ptáme se navzájem na otázky a nikdo jiný nebude znát odpověď! Hra: Hledáme dvojici. všechny microbity zamícháme a každý si náhodně vybere stoupneme si do kroužku a microbit kryjeme tak, aby nikdo jiný neviděl na displej postupně každý řekne jednu viditelnou informaci, například „mám brýle“ každý na microbitu zadá svoji odpověď  (A = ano, B = ne) na displeji vidíme odpovědi svého parťáka snažíme se zapamatovat jeho popis a podle toho poznat, kdo to je

Úvod ve škole i v kroužku

Obrázek
Hodiny programování nemusí být pouhým sezením u počítače. Jak dlouho vy dokážete skákat, abyste naskákali co nejvyšší číslo na skokoměru? Černobílé pracovní listy pro úplné začátečníky (r. 2023): Letos jsme v kroužku pro 3.–5. třídu začali používat jednodušší pracovní listy, které se snadno tisknou a děti si je samy vybarvují. Pracovní listy jsou záměrně velké kvůli motorice ruky, ale dají se tisknout i 2 na 1. V první hodině jsme si povídali o vstupech a výstupech počítače, procesoru a paměti a pak jsme totéž hledali na microbitu. Každý si vybarvil svůj pracovní list a popsal si vše, o čem jsme mluvili. Potom jsme si sedli k počítači, vytvořili první program s animací a nahráli do microbitu. Následují zhruba dvě hodiny založené na animacích, např.  animace a vstupy – hračka . Jako trénink představivosti a zdroj velké radosti je ideální úkol nakreslit na microbit libovolný obrázek, u kterého je poznat, kde je vršek a kde spodek a potom udržet tento obrázek vrškem nahoru i při naklán