Příspěvky

Zobrazují se příspěvky se štítkem začínáme

Mapa pokroku

Obrázek
mapa je klikatelná při plném zobrazení listy postupně přibývají Jak si poradit ve smíšené třídě? Konkrétní zkušenosti ze ZŠ Brno, Gajdošova a Gymnázia Brno, Elgartova: V kroužku mám smíšenou skupinu různě starých dětí od 4. do 9. třídy, některé děti přibývají i v průběhu. Pro zaznamenání individuálního postupu je ideální mapa jednotlivých listů s návaznostmi a políčky pro každý úkol. Děti si označí splněný úkol vybarvením nebo nalepením nálepky a tak je přehledně vidět, jakou obtížnost zvládají. Na čtyřletém gymnáziu používám pracovní listy v úvodu do programování. Celá skupina pracuje až na výjimky podle stejného pracovního listu, značím si do svého seznamu, komu se co podařilo. Mapu používám jednu pro celou skupinu, abych měla přehled, co jsme již využili. Jak pracovat s pracovními listy? Pracovní listy jsou koncipované tak, aby obtížnost úloh narůstala a zároveň nebylo nutné zvládnout

Příklady pro začátečníky

Ze stránek Mirka Suchého  s odkazy na hotová řešení. Zobrazení ikon  - po stisknutí tlačítka se zobrazí ikona, text, číslo. Žáci si můžou vyzkoušet různé ikony a vytvořit vlastní obrazce. Vyzkouší si jak se nahrává program na Micro:bit.  Elektronická kostka  - po zatřesení z Micro:bite zobrazí číslo od 1 do 6. Výzva: Jak zajistit aby se neukazovala nula? Pro starší: Jak místo čísla zobrazit tečky jako na kostce?  Teploměr  - po nahrání kódu do Micro:bitu, ho žáci mohou odpojit od počítače a napojit na baterky a zjisti jak se teplota bude měnit, pokud ho zahřejí dechem. Jaká je teplota venku a jaká v ledničce.  Animace  - zobrazit animaci padajících kapek. Žáci si mohou vytvořit vlastní animaci: auto, skakajicí míč...  Krokoměr  - práce s proměnnou. Co se stane pokud zobrazím proměnnou hned po té co ji inkrementuji? (začnu ztrácet kroky po dosažení desítky, protože další otřes se bude počítat až po dorolování čísla). Opět je možno přepojit na baterie a zkoušet přesnost měření. 

Úvod ve škole i v kroužku

Obrázek
Hodiny programování nemusí být pouhým sezením u počítače. Jak dlouho vy dokážete skákat, abyste naskákali co nejvyšší číslo na skokoměru? Černobílé pracovní listy pro úplné začátečníky (r. 2023): Letos jsme v kroužku pro 3.–5. třídu začali používat jednodušší pracovní listy, které se snadno tisknou a děti si je samy vybarvují. Pracovní listy jsou záměrně velké kvůli motorice ruky, ale dají se tisknout i 2 na 1. V první hodině jsme si povídali o vstupech a výstupech počítače, procesoru a paměti a pak jsme totéž hledali na microbitu. Každý si vybarvil svůj pracovní list a popsal si vše, o čem jsme mluvili. Potom jsme si sedli k počítači, vytvořili první program s animací a nahráli do microbitu. Následují zhruba dvě hodiny založené na animacích, např.  animace a vstupy – hračka . Jako trénink představivosti a zdroj velké radosti je ideální úkol nakreslit na microbit libovolný obrázek, u kterého je poznat, kde je vršek a kde spodek a potom udržet tento obrázek vrškem nahoru i při naklán

Co je BBC micro:bit?

Obrázek
Micro:bit je kapesní počítač velmi vhodný do výuky na základní i střední škole . Umožňuje učit základy programování atraktivně a hmatatelně v různých jazycích: – blokové programování, – javascript, – python ... Programování propojené s realitou,  snadný začátek a velký prostor pro růst. Micro:bit má přímo vestavěno několik chytrých čidel: programovatelná tlačítka,  displej (5×5 bodů),  vstupně-výstupní porty (do otvorů lze zastrčit banánky nebo krokodýlky),  akcelerometr – zrychlení, třesení, náklon,  magnetometr – orientace vůči magnetickému poli Země,  senzor teploty (jádra procesoru),  měřič intenzity světla (dioda displeje),  bluetooth.   Díky tomu umožňuje programování propojené s realitou i bez použití dalších komponent. Kromě toho se s micro:bitem dají stavět a programovat „chytrá hejblátka“ ovládaná druhým micro:bitem nebo mobilem. Slovenské motivační video od  Učíme s hardvérom : Plánovaný pro 11leté děti, dobyl i univerzity.  Věkové i znalostní rozpětí pro