Odpočet na hodinovém displeji

Paní učitelko, potřebuji vyrobit „bombu“, která odpočítává čas a přestřihnutím drátků jde zastavit.
Velmi vydařený projekt pro skauty. Jedna osmnáctiletá slečna vyráběla a pájela, druhá programovala a třetí chystala šifry. Ukázka toho, že stačí v hodinách informatiky inspirovat a nápady předčí očekávání.
Nutné příslušenství: vodiče, rezistory, nepájivé pole, hodinový displej s čipem TM1637, zip LED, konektor (libovolná rozšiřující deska).
Pro ovládání hodinového displeje v MakeCode existuje rozšíření TM1637.
Popis programu
  • Při zapnutí se tlačítky A/B nastaví požadovaný počet minut (výchozí hodnota 60) a spustí se odpočet.
  • Po správném vyluštění šifry zjistíme barvu drátku k přestřihnutí.
  • Přestřižení správného drátku = rozsvítí se zelená dioda.
  • Přestřižení špatného drátku = rozsvítí se červená dioda.
  • Tři červené = konec hry (vizuálně, zvukově, jak je libo).
  • Tři zelené = zastaví se odpočet.

Jaké fyzikální kouzlo je uvnitř schované? 
K pinu 1 jsou paralelně připojeny tři rezistory, každý jinak barevným drátkem. Podobně k pinu 2 jsou opět paralelně připojeny všechny zbývající drátky a k nim rezistory. Při přestřižení jednoho z drátků se zvýší odpor zapojení a na příslušném pinu se změní hodnota. Mezi těmito hodnotami nastavíme meze podmínek.

Podobná práce s podmínkami:

Kompletní program:
(kliknutím na kód se zobrazí v simulátoru)Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Micro:bit na prvním stupni

V čem programovat micro:bit?

Projekty s PINy

Příklady pro začátečníky

Základ programování a proč pracovní listy

Semafor a RGB dioda