Půlroční kurz na Micro:bit – recenze

K micro:bitu je k nalezení celá řada příkladů, ale někomu by se možná hodil ucelený kurz, který by ho provedl alespoň jedním pololetím výuky. Pojďme se podívat na takovýto oficiální kurz, který je k nalezení přímo na stránkách prostředí MakeCode pro micro:bit v sekci Courses. 

Kurz nese název Intro to CS with MakeCode for Microbit a bohužel je zatím pouze v angličtině. Autory je dvojice učitelů z Honolulu a nutno říct, že kurz je hlavně po stránce didaktické na velmi dobré úrovni. To co možná hledáte, je nějaký systém, v jakém pořadí volit jednotlivé úlohy a co vlastně by mělo být výstupem práce s micro:bitem. Tento kurz by mohl být odpovědí nebo alespoň vzorem.

Kurz lze nalézt pod tímto odkazem: https://makecode.microbit.org/courses/csintro a je možné ho procházet online nebo si ho stáhnout jako PDF či OneNote soubor. Celý kurz je rozdělen do 12 na sebe navazujících kapitol. Kapitoly jdou v pořadí, jak by se žáci měli seznamovat s jednotlivými oblastmi programování. Začnete samotným pojmem algoritmus a přes proměnné, podmínky, cykly a další dojdete až k seznámí s poli. No prostě komplexní výuka.

Každá kapitola je navíc rozdělena do tří částí. První je vždy teoretická a popisuje cíle celé kapitoly a její průběh. Často také vysvětluje daný pojem, s kterým se v kapitole setkáte. Poté následuje tzv. unplugged aktivita. Ta je vždy bez využití počítače a slouží k tomu, aby si žáci dokázali pod daným pojmem představit něco konkrétního a zpravidla si to i zábavnou formou procvičili. Další částí je již reálná aktivita s micro:bitem. Většinou je uvedena pouze jedna aktivita, nicméně projdete-li tento web, naleznete určitě řadu dalších podobných aktivit na procvičení (teď už si totiž budete umět udělat představu, co přesně hledáte). Poslední částí je samostatný projekt. Zde byste měli nechat vyniknout vaše žáky. Ať ukážou, co se naučili! Ať jsou kreativní! Autoři uvádí na konci kapitoly i možné hodnocení celého projektu a formu, jakou si vést žákovský sešit. 

Celý kurz končí závěrečným žákovským projektem a shrnutím, co vše by po dokončení měli žáci umět.

Z osobní zkušenosti musím říct, že celý kurz je velmi dobře napsaný. Hlavně jeho didaktická část a aktivity bez počítače pro mě byly mnohdy velkou inspirací. Doporučuji všem si kurz minimálně v rychlosti pročíst.

PS: Podobný kurz existuje i pro programování v jazyce MakeCode v populární hře Minecraft, respektive v její vzdělávací edici Minecraft: Education Edition. Tento kurz bude od září k dispozici v češtině. https://minecraft.makecode.com/courses/csintro

Autor: Mgr. Miroslav Kotlas, Gymnázium Česká, České Budějovice

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Micro:bit na prvním stupni

Projekty s PINy

V čem programovat micro:bit?

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy