Housenka

Praktická úloha na objevení rádiové komunikace vzbuzující úžas. Stačí umět kreslit obrázky a reagovat na stisk tlačítka, vše ostatní už vyzkoumáme. V první části si trénujeme porozumění textu. Vyzkoušeno s páťáky v kroužku, středoškoláky v hodině informatiky a učiteli na konferenci BUMeeting 2022.


Zadání, které plníme postupně po částech:

(1) Nakresli animaci housenky ze tří ledek, která leze po prostředním řádku displeje zleva doprava.
Nejprve se rozsvítí jen jeden bod, potom dva a na konci housenka opět postupně zaleze.

Vytvoř funkci housenka a celou animaci do ní schovej. Při stisku tlačítka A vykonej funkci housenka.

* * *

(2) Doplň program tak, aby tvoje housenka přelezla na učitelský microbit.
Ten čeká, až mu rádiem ve skupině 24 přijde číslo 100 a pak housenku zobrazí.

* * *

(3) Housenka se k tobě vrátí!
Tvůj microbit musí zareagovat na přijetí čísla
a ověřit, že toto číslo je rovno 99.* * *

(4) Finále: Domluv se s ostatními a upravte programy tak, aby housenka sama cestovala postupně přes všechny micro:bity.

❔ Na čem se musíte domluvit?

❔ Co je potřeba přidat do programu, aby přelezla automaticky a nebylo nutné stisknout tlačítko?Program v učitelské housence:

Simulace – stiskněte A, až housenka odleze a objeví se druhý microbit, stiskněte na jednom z nich znovu A.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Micro:bit na prvním stupni

Projekty s PINy

V čem programovat micro:bit?

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy