Dálkově ovládaný displej

Efektní hříčka bez dalšího příslušenství s variací obtížnosti od úplných začátečníků po velmi pokročilé.

Zadání:
Vytvořte displej z několika microbitů ovládaný dálkově jiným microbitem.
(Začátečníci programují pouze vysílač.)
Varianty:
  • každý microbit zobrazí jedno písmeno, 
  • nápis bude rolovat, 
  • efekty jako blikání, postupné objevování ...

Vysílač

pouze na správném kanálu pošle text.
Je také možné využít proměnné a mít zásobu textů, které tlačítky měním a stiskem A+B odešlu.

Displej

Jak zařídit, abychom do všech microbitů nahráli stejný program a nemuseli programovat každý zvlášť?
Použijeme proměnnou s číslem (pořadím) microbitu, kterou po zapnutí nastavíme tlačítky.


Postupné objevování: pauza (délka – číslo)*100ms

Rolování:
Časy čekání je potřeba doladit.

Vylepšení – efekty:
Po zatřesení lze odeslat zvolené klíčové slovo, například *BLIK*, které se na displeji nevypíše, ale vyvolá efekt (např. blikání). Nutně tedy potřebujeme uložit naposledy přijatý text do proměnné, abychom ho mohli efektně zobrazit.


>>> Pozdrav v pěti jazycích (využití displeje)

<<< Nápisy – gradované úlohy (další nápady s textem, včetně tvoření zpráv)


Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Projekty s PINy

Příklady pro začátečníky

V čem programovat micro:bit?

Micro:bit na prvním stupni

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy