Graf výsledků hlasování

Potřebujete začít s různorodou skupinou, kde se míchají úplní začátečníci i pokročilí? Zkuste jednoduché zadání s velkou variabilitou.

Zvolíme užitečnou otázku s pěti možnostmi odpovědí, například: 
Jaké máte předchozí zkušenosti s microbity? 
A = žádné, B = trochu makecode, C = hodně makecode, D = trochu python, E = hodně python

Zadání: Do skupiny rádia 42 pošlete písmeno vaší odpovědi.

Rozšiřující úkoly pro pokročilé

  • Umožněte odesílání všech možností, např. stiskem tlačítek nebo pinů.
  • Vylepšete program tak, aby se možnosti daly vybírat pomocí tlačítek A, B a stiskem A+B se vybraná možnost odešle.
  • Naprogramujte si tajné počítadlo odpovědí.

Podobně gradovaná úloha s rádiovou komunikací do úplného začátku:
>>> Housenka


Program, kterým hlasy zobrazujeme stojí za vyzkoušení, využijeme dva seznamy (možností a počtu hlasů), hledání prvku v seznamu, funkci (pro vykreslení grafu), funkci s návratovou hodnotou (pro získání nejvyššího počtu hlasů) a přitom je kód poměrně krátký.>>> Hlasování pro začátečníky

>>> Volby s microbitem

>>> Hlasování pro pokročilé

>>> Pozdrav v pěti jazycích


Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Projekty s PINy

Příklady pro začátečníky

V čem programovat micro:bit?

Micro:bit na prvním stupni

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy