Hry s využitím pole (array)


Programovatelné roboautíčko: Znáte BeeBota? Naprogramujte microbit podobně!  

Nápady vznikly v pokročilém kroužku programování s micro:bitem pro druhý stupeň ZŠ.
Varianta bez příslušenství:  Nakláněním do microbitu ulož posloupnost příkazů (dopředu, dozadu, doleva, doprava). Po stisku A se posloupnost zopakuje v podobě šipek na displeji. 

Poznámka: Zajímavá chyba znesnadňuje editaci příkazu add value ... to end (přidání hodnoty na konec). Řešení se nachází v matematických příkazech jako samotná nula. Obejít se také dá snadno pomocí přepnutí do javascriptu a přepsání příkazu list.push(0) například na list.push(1). Po návratu do blokového zobrazení lze číslo dále upravit. Leckdo si v tu chvíli všimne, že zápis v javascriptu je vlastně rychlejší.

Vylepšení se dvěma microbity: Na jednom microbitu ulož posloupnost příkazů a po stisku A na druhý odesílej instrukce, jakou šipku má zobrazit.

Pomocí funkcí zpřehledníme kód a umožníme změnu obrázků na jednom místě.

Varianta s joystickem: Místo naklánění využij tlačítka joysticku.

Varianta s autíčkem: Druhý microbit, který přijímá příkazy, ovládá robotické autíčko a postupně plní zasílané instrukce.

Pohyb bodu po displeji

Zvol si začátek (např. uprostřed displeje, některý roh) a pomocí naklánění nebo tlačítek joysticku pohybuj svítícím bodem. Po stisku tlačítka A se pohyb zopakuje, případně odešle na druhý microbit. Můžeme například procházet nakreslené bludiště nebo mazat náhodně zobrazené body. 
Výzva: Microbit na 10 sekund zobrazí bludiště, dokážeš ho po paměti projít?

V kódu na obrázku je vyřešeno zadání: začátek dole uprostřed, pohyb pomocí A=doleva, B=doprava, A+B=nahoru, zatřesení = zopakování pohybu.

Zapamatuj si a zopakuj

Jak dlouhou řadu obrázků si dokážeš zapamatovat?
Microbit náhodně zobrazí šipku, úkolem je po zhasnutí naklonit na stejnou stranu (nebo využít tlačítka joysticku). Zobrazí stejnou šipku a přidá druhou, čeká na správné zopakování. Pokud se to podaří, zobrazí obě šipky, přidá třetí a opět čeká na zopakování...

Kreslení obrázku po pixelech

Pomocí tlačítek nakresli obrázek po jednotlivých bodech zleva doprava, odshora dolů. A = svítí = 1, B = nesvítí = 0. Obrázek ukládej do pole, abys ho mohl kdykoliv znovu nakreslit nebo odeslat na druhý microbit.
Výzva: Při startu se na chvíli zobrazí náhodný obrázek, dokážeš ho znovu nakreslit?

V následujícím kódu je kreslení po paměti. Obrázek se zobrazí až po zatřesení nebo stisku A+B – dva různé (a ne jediné) přístupy jak podle pole obrázek vykreslit. 

Dvojková soustava

První řádek bude představovat jedničky (bod svítí) a nuly (bod nesvítí). Pomocí tlačítek A=1 a B=0 zadej (rozsviť) pět hodnot a následně microbit vypočítá a zobrazí číslo v desítkové soustavě.
Např. Naťukáme AABBA, což znamená 11001, rozsvítí se první dvě ledky a poslední. Microbit spočítá 16+8+1 a zobrazí 25. 

Výzva: Umíš náhodné číslo od 0 do 31 převést do dvojkové soustavy? Microbit zobrazí číslo a tvým úkolem je pomocí A/B správně rozsvítit spodní řádek. Microbit pak zobrazí kontrolu v horním řádku. 
Nápověda: Microbit si nejprve náhodně naplní pole pěti jedničkami/nulami a z něj vypočítá číslo, které zobrazí.

Kousek kódu, který umí náhodně načíst číslo a zobrazit ho ve dvojkové soustavě:

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Projekty s PINy

Micro:bit na prvním stupni

V čem programovat micro:bit?

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy